SL

    S podporo

    Glavna pokroviteljica

    Ustanovitelj in glavni sofinancer kulturno-umetniškega programa CD
    S podporo 
    Pokroviteljica Male galerije